جزئیات رشد قیمت سبزیجات/ افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه
چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ 1 ماه قبل

جزئیات رشد قیمت سبزیجات/ افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت سیب زمینی و گوجه

دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران): به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٨ منتشر شد که بر اساس این گزارش، در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت گندم ١٧٢١٠ ریال و متوسط قیمت جو ١٧٨۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت […]

دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران):


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٨ منتشر شد که بر اساس این گزارش، در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت گندم ١٧٢١٠ ریال و متوسط قیمت جو ١٧٨۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.١ درصد و ۵٧.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت نخود ۶٠٠١٠ ریال و متوسط قیمت عدس ۵۵۵۴٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٣.٨ درصد و ٢۵.٩ درصد افزایش داشته اند.

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت هندوانه ٨۴٧٢، خربزه ٢۵۶٨۴ و خیار ٢١۵١٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۶ درصد کاهش و ۵٧.٩ و ٧٩.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت سیب زمینی ٣۶١٢٣، پیاز ٣٧١٣۴ و گوجه فرنگی ٢٢٢۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٢٧,٩، ۵٣٩.٢ و ٢٢١.۶ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت یونجه ١۶٩٢٨ و کاه ٣٠۵٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۶٩.۵ و ٩٢.٧ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت زردآلو ٧٨١٢٨ و متوسط قیمت آلبالو ٧٣٠٢٨ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۵۴.۶ و ۶٣.۵ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ۴٧٣١٧ بوده که ۶١.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت سیب درختی ۶٠۴٢۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٩ درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۴٣٠۶٣٠ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٣۶۴۵۴١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٢.٧ و ١٣۴.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۵٣٨۵٩ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٢٢.٣ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٢٠۴٧۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۴.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ٢۵۴٠۴٨٩ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ١۶٠٧۵۴٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.١ و ٢٨.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١٣٩٨، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۶۴٩۴٢٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٣۴.٣ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ۵٢٨٣٨٣ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٣٨.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ٧۶٧۵۵۵ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ٨۶٢۵۶٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٨.۴ و ٣٠.٨ درصد افزایش داشته‌اند.


منبع: خبرگزاری مهر

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

آخرین اخبار

سایت ها

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب