دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران): به گزارش خبرگزاری‬ مهر‬ به نقل‬ از‬ وزارت‬ جهاد‬ کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد در نامه‌ای خطاب به معاونین خود، رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های وابسته به این وزارت و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، ضمن اشاره به برگزاری جشنواره ایده‌های برتر بخش کشاورزی، بر حمایت همه جانبه و اطلاع […]

دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران):


به گزارش خبرگزاری‬ مهر‬ به نقل‬ از‬ وزارت‬ جهاد‬ کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد در نامه‌ای خطاب به معاونین خود، رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های وابسته به این وزارت و رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، ضمن اشاره به برگزاری جشنواره ایده‌های برتر بخش کشاورزی، بر حمایت همه جانبه و اطلاع رسانی گسترده از برگزاری این جشنواره تاکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت: به منظور انتخاب ایده‌های برتر، فهرست اولویت بندی شده از عناوین چالش‌ها، مسائل و مشکلات بخش در حوزه تخصصی مرتبط احصاء و به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منعکس شود.

حجتی، نحوه پیاده سازی ایده‌های برتر یا تبدیل آنها به کسب و کارهای نوپا و مشخص شدن چگونگی حمایت‌ها را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: اطلاع رسانی گسترده به افراد ذی نفع به طرق مقتضی انجام شود.


منبع: خبرگزاری مهر