دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران): به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت مرغداری‌های کشور طی سال جاری منتشر کرد. بر این اساس، فعالیت پرورش مرغ تخم گذار در سال ١٣٩٧، از تعداد ١٧۴۶ مرغداری، ١٣۵٢ مرغداری فعال و ٣٩۴ مرغداری غیر فعال بوده است. مقدار تولید تخم مرغ خوراکی در سال ١٣٩۶، ۶٧۴ […]

دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران):


به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت مرغداری‌های کشور طی سال جاری منتشر کرد.

بر این اساس، فعالیت پرورش مرغ تخم گذار در سال ١٣٩٧، از تعداد ١٧۴۶ مرغداری، ١٣۵٢ مرغداری فعال و ٣٩۴ مرغداری غیر فعال بوده است.

مقدار تولید تخم مرغ خوراکی در سال ١٣٩۶، ۶٧۴ هزار تن و تعداد شاغلان مرد در این فعالیت در همین سال، ١٠٨٨۵ نفر و تعداد شاغلان زن، ۵٣١ نفر بوده است.

٢٠۵٢٠ مرغداری با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در سال ١٣٩٧

همچنین فعالیت پرورش مرغ گوشتی ١٣٩٧، از تعداد ٢٠۵٢٠ مرغداری، ١۵٣٢٢ مرغداری فعال و ۵١٩٨ مرغداری غیر فعال بوده است.

وزن مرغ زنده پرورش یافته نیز در سال ١٣٩۶، ۲.۵ میلیون تن بوده است. تعداد شاغلان مرد در این فعالیت در همین سال، ۵٧٢٧٨ نفر و تعداد شاغلان زن، ١٠۵٢ نفر بوده است.


منبع: خبرگزاری مهر

بیشتر بخوانید:  افزایش مجدد نرخ مرغ در بازار/قیمت در آستانه ۱۲ هزارتومانی شدن