دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران): به گزارش خبرنگار مهر، محمود تولایی در نشست خبری شورای ملی ایمنی زیستی که امروز چهارشنبه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، از موافقت این سازمان با کشت پنبه تراریخته خبر داد. وی گفت: پس از بررسی های به عمل آمده و حل موضوعات مربوط به دغدغه های زیست محیطی، […]

دهقان آنلاین(اخبار کشاورزی ایران):


به گزارش خبرنگار مهر، محمود تولایی در نشست خبری شورای ملی ایمنی زیستی که امروز چهارشنبه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، از موافقت این سازمان با کشت پنبه تراریخته خبر داد.

وی گفت: پس از بررسی های به عمل آمده و حل موضوعات مربوط به دغدغه های زیست محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست با کشت پنبه موافقت کرد.

وی گفت: این محصول برای رهاسازی، مراحل مختلف بررسی را در ۳ دستگاه سازمان محیط زیست، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت پشت سر گذاشته و بر مبنای اطلاعات علمی و آزمایشگاهی که در اختیار وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست قرار گرفته این مستندات ارزیابی شده و در نهایت با کشت آن موافقت شده است.

رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: این مجوز باید موافقت وزارت جهاد کشاورزی را نیز بگیرد تا در نهایت کشت پنبه تراریخته در کشور رهاسازی شود.

تولایی گفت: ما بر مبنای استاندارد اروپا و کشورهای آسیایی و آمریکا مستندات مربوط به کشت پنبه تراریخته را ارزیابی کردیم و در نامه ای سوالات خود را به کمیته صدور تراریخته در وزارت جهادکشاورزی ارسال و پاسخهای علمی مرتبط را دریافت کردیم.

وی با اشاره به اینکه کشت گیاه پنبه را با توجه به موضوعاتی از جمله احتمال انتقال، خواب بذر و ماندگاری در خاک مورد بررسی قرار داده و با کشت آن موافقت کرده ایم، گفت: این نظر مثبت کارگروه ایمنی زیستی سازمان محیط زیست است اما مجوز رهاسازی پنبه هنوز توسط وزارت جهادکشاورزی صادر نشده است.

رئیس کارگروه تخصصی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: به جز پنبه، تاکنون درخواست صدور مجوز برای محصول دیگری به کارگروه ایمنی زیستی محیط زیست نرسیده است.

بیشتر بخوانید:  اعتراض به ماده ۱۵لایحه حفاظت از خاک/لزوم رفع مغایرت باقانون اساسی

ادامه دارد…


منبع: خبرگزاری مهر